BATIK KENT

Çeşitli seyyah notları, tahrir defterleri, şeriye sicilleri ve salnamelerde yer alan bilgilere göre

Hazar Gölü'nün güney kıyılarına yakın bulunan bir adanın en yüksek yerinde 11.yy.dan önce inşa edilmiş olan ve müstahkem bir kale ya da şato özelliği de taşımış bulunan bir manastır ya da kilise bulunmaktaydı. Bir müddet katholikosluk merkezi de olmuş olan bu kilisenin 12. yy başlarında Türklerin eline geçmesinden sonra, buradaki merkez Rumkale'ye taşınmış fakat bazı kutsal eşyalar barındırdığı inancından dolayı önemini sular altında kalana kadar korumuştur. İşte bu kilise ya da manastırın etrafında, ada üzerinde kurulmuş olan Gölcük köyünün ise, 19.yy. başlarında 50-60 haneli olduğu ve dokumacılık, boyacılık, terzilik gibi işlerle uğraştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca gölün etrafında bir miktar tarla ve bahçelerinin bulunduğu ve suların yükselmesinden sonra kıyıya taşındıkları, 1900'lü yılların başına kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.

Polanyalı Simeon (1608–1619) gölün içinde Surp Nişan adını taşıyan bir kilise ile bir köyün olduğunu, sandalla adadaki köye gittiğini ve akşam ayinine katıldığını, burada saklı bulunan ve kutsal sayılan haçı ricası üzerine kendisine gösterdiklerini kaydeder

17. yüzyılda Evliya Çelebi  eski devirlerde Hıristiyan milletinin taptığı merkebin mumyalanarak bu manastırın içinde yerin altına saklanmış olduğunu belirtmektedir. İshak Sunguroğlu  da burada Hz. İsa'nın yıkandığı taştan bir leğenin bulunduğunu kaydeder. Adanın en yüksek yerine yapılmış olan kilise, adayı suların kaplamasından sonra da bir müddet göl ortasında kalmış ve sonradan harabe hale gelerek yıkılmıştır.

 


Telefon: -
Adres:

23900 Sivrice/Elâzığ


Ortalama Zaman: 00:00:00
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00