ÇAKMAKKAYA IV. MURAT HANI

Elazığ, Alacakaya İlçesi Çakmakkaya köyünde bulunmaktadır. Osmanlılar zamanında IV. Murat Döneminde inşa edilmiştir. Çakmakkaya köyünün 1km güneybatısında bulunmaktadır. İki büyük bölme halinde bir kompleks olup buralar yatay ve dikey tonozlar halindedir. Dışta kesme düzgün taşlar, içte ise poligonaltaşlar harç ile tutturularak yapılmıştır. Yapılan yüzey araştırmasında toprak yüzeyine taşmış dikdörtgen kiremit tuğlalar, taş ve hareli kemerimsi kalıntılar buranın Osmanlı öncesinden de (Acem dönemi) bir tarihi ve kültürel yerleşim olduğunu göstermektedir. İki büyük bölme halinde (günümüze geldiği haliyle) bir Han/Kervansaray şeklindedir. Dış yüzü dikdörtgen prizma formlu kesme taşlardan yapıldığı, bu taşların büyük ölçüde sökülüp götürülmüş olduğu görülmektedir. Duvar işçilerinin ise poligonal moloz taşlarla doldurularak harç ile tutturulduğu görülmüştür. Yalnız tonoz tavanlar, sivri kesme taşlardandır. Söylentiye göre dağ sırtındaki sürülerden sağılan süt aküke ile Han'a indirilmiş, kireç, kum vb. ile karışımıyla harç oluşturulmuştur.

DOĞU BÖLME (MEKÂN): Kuzey-güney istikametinde büyük bir tonoz (2/3 silindirik tüp formunda) olup kemerimsi bir giriş kapısı vardır. Tonozlu mekan birbirine yine kesme kemerimsi bir kapıdan geçilen duvarın böldüğü iki büyük odadır. Toprak dolgudan taban seviyesine inilmemiş olduğu anlaşılır.

BATI BÖLME (MEKÂN) : Esas konaklama yeri olduğu söylenen doğu bölmeye
karşılık bunun iki katı büyüklüğündeki bu batı bölmenin eşya/nakliye depo yeri olduğu
tahmin edilmiştir. Doğu-batı istikametinde tonozlu, 2/3 tüp formlu tonozlu bir hol ile bunu
kuzey-güney istikametinde kesen bir hol ve ek olarak aynı yönde sağ ve solunda iki
tonozlu hol olmak üzere dört holden oluşmaktadır. Bu üç kuzey-güney istikametindeki
hol, birbirlerine büyük kemerlerle geçiş vermektedir. Burada da topraktan taban seviyesine inilmemektedir. Yapı duvarlarda çeşitli yerlerden ve tavanda kimi yerlerden tahrip görmüştür. Bu tahrip edilen yüzey kalıntılarından muhtemelen batıda ve kuzeyde Hanın genişlediği anlaşılmaktadır.


Telefon: -
Adres:

23410 Çakmakkaya/Alacakaya/Elâzığ


Ortalama Zaman: 00:00:00
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00