BADEMLİ KÖYÜ VE KAYA MEZARLARI

Bademli Köyü, Ağın’ın 10 km kuzeyinde kurulmuştur. Doğusunda bulunan Ağın Baraj Gölü Köyün 2 km kadar yakınındadır. Köyün doğusunda (Haskini) Tarlabaşı, batısında (Tepte) Koru ve Ballıca Köyleri, Kuzeyinde Pul, güneyinde Havna ve (küzne) Samançayı Köyleri vardır.Bademli Köyü sinesinde önemli tarihi kalıntıları saklamaktadır. Yörede yüzey araştırmaları yapan Prof.Dr. Ümit SERDAROĞLU Bademli Köyü çevresindeki tarlalarda yoğun Roma Çağı çanak-çömlek kalıntıları izlendiği bilgisini vermiştir. Köyün yanında oval gövdeli, toprağa gömülen küp içinde aynı çağa ait nekropol tespit edilmiştir. Roma yerleşiminin Augustus Çağı’na kadar inebildiği, bulunan bir sikkeden anlaşılmıştır. Döneme ait köy çevresinde oyma kaya mezarları vardır. Köyde yerleşim planı bitişik düzen olup, iki katlı taş duvar yapılardan oluşmaktadır. Alt katlar kış odası, üst katlar yazlık olarak düşünülmüştür. Yalnız köyün arazisi içinde bulunan oyma taş mağaralar ve yapılan kazı sonucu çıkan toplu aile mezarlığı ve ören mevkiinden çıkan kesme taş örnekleri, Roma dönemi kalıntıları olduğunu gösteriyor.

Bademli Kaya Mezarları: Ağın ilçesinin Bademli Köyü’nün çevresinde bulunan oyma kaya mezarlarının Roma Dönemine ait olduğu, mezarlarda bulunan bazı sikke ve yazılı taşların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Kaya mezarları 2 ya da 2,5 metrekare genişliğindedir. Stil olarak Urartu Kaya Mezarları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Mezar girişleri 90x60 cm edatında olup, tek bir oda şeklinde olan mezarların yüksekliği ise yaklaşık 1.90 metre’dir. Tavanların bazıları tonozlu, bazıları ise düz görünümündedir. Mezarın tabanında sandık şeklinde dikdörtgen çukurlar bulunmaktadır. Mezar duvarlarına aşı boya ile çeşitli şekiller çizilmiştir. Bu mezarların bazılarında birbirine açılan küçük delikler mevcuttur.

Kesmece Kaya Mezarlığı : Ağın ilçe merkezinin 11km kuzeybatısında bulunan Bademli Köyü'nün, batısında yükselen eğimli yamacın ortalarına yakın bir noktada bulunan kaya mezarları, köyün 175-200m kadar batısında, Kesmece Mevkiinde kalmaktadır. Kaya mezarlarının bazıları defineciler tarafından kaçak kazılar sonucunda açılmış bazılarına ise halen dokunulmamıştır. Çeşitli boyutlarda ancak benzer form ve özelliklere sahip mezarlar içerisinde bulunan sedirler arasındaki mezar yuvası yönleri farklı doğrultulardadır.


Kombaşı Kaya Mezarı: Ağın ilçe merkezinin 11 km kuzeybatısında bulunan Bademli Köyü’nün, doğusunda yükselen eğimli yamacın tepesine yakın bir noktada bulunan mezar odaları, köyün 150-200 m kadar doğusunda, Kombaşı mevkiinde kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olup, 50x50m.lik kayalık bir alan içerisine oyulan mezarlardan bazıları defineciler tarafından kaçak kazılar sonucunda açılmıştır. Çeşitli boyutlarda ancak benzer form ve özelliklere sahip mezarlar içerisinde bulunan dolgu taş ve toprak zeminin tam olarak görülmesini engellemektedir. Ancak duvar diplerinde yer yer sedirler görülmesi, bu sedirler arasında mezar yuvası olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Mezar odaları kuzey-güney yönlü olup giriş kapılan genelde güneye açılmaktadır. Alanda defineciler tarafından açılan sekiz-dokuz adet mezar odası açıkça görünmektedir. Açılan odaların yanında alanda birçok mezara halen dokunulmamıştır. Kaya mezarının birinin tavanına kırmızı boya kullanılarak yapılmış üç adet dairesel bezeme öğesi bulunmaktadır.

Ören Kaya Mezarı: Ağın ilçe merkezinin 11 km kuzeybatısında bulunan Bademli Köyü'nün, batısında yükselen eğimli yamacın tepesine yakın bir noktadaki mezar odaları, köyün 650-700 m kadar batısında, Ören mevkiinde kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olup, 15x20x7m.lik kayalığa oyulan mezarların tamamı defineciler tarafından kaçak kazılar sonucunda açılmıştır. Çeşitli boyutlarda, ancak benzer form ve özelliklere sahip mezarlar içerisinde bulunan sedirler arasındaki mezar yuvaları doğu-batı yönlüdür. Alanda dört adet mezar odası bulunmaktadır. İki adet mezar ise tamamlanamamış sadece giriş kısmı yapılmıştır. Bu kayalıkların yaklaşık 40-45m doğusunda bulunan kayalıklar içerisinde de bir adet benzer özelliklerde sahip ancak biraz daha büyük boyutlu bir kaya mezarı bulunmaktadır.

Seki Kaya Mezarlığı: Ağın ilçe merkezinin 11 km kuzeybatısında bulunan Bademli Köyü'nün, kuzeybatısında yükselen eğimli yamacın ortalarına yakın bir noktadaki bulunan kaya mezarı, köyün 175-200m kadar kuzeybatısında kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Kaya mezarı defineciler tarafından kaçak kazılar sonucunda açılmıştır. Düzgün bir girişi bulunmayan mezarın içerisindeki toprak nedeniyle duvar diplerinde uzayan sekiler ve mezar yuvası görülmemektedir. Alanda defineciler tarafından açılan mezar dışında başka mezarların bulunması ihtimali yüksektir.


Telefon: -
Adres:

23960 Bademli/Ağın/Elızığ


Ortalama Zaman: 00:00:00
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
09:00:00
17:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00